Zajęcia na basenie

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

 

 

Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka.  Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy motoryczne i osobowościowe uczestników. Zajęcia prowadzone przez  doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń - w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka pływania z różnorodnym sprzętem pneumatycznym  przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich , co daje im możliwość udziału i zdobywania medali w zawodach pływackich na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pływanie jest formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. Pływanie ponadto w sposób harmonijny i symetryczny rozwija całe ciało, bardziej pobudza  mięśnie niż inna forma aktywności fizycznej. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno – stawowego. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

 

Instruktor pływania, Kwalifikowany terapeuta ruchu, Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

Dorota  Firmowska

Kwalifikowany terapeuta ruchu, Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

Krzysztof  Nowaczyk

 

 

Zawody plywackie w Osielsku

 

 

W miniony wtorek, 23. 05. 2017r., grupa naszych pływaków uczestniczyła w VII już edycji Integracyjnego Mityngu Pływackiego w Osielsku. Startowało prawie 80 zawodników z 13 ekip woj. kujawsko – pomorskiego. Pośród nich zespół z Granicznej wypadł naprawdę świetnie ! Oto uzyskane wyniki :

Krzysztof Kąkolewski I m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

                                 III m-ce na dystansie 50 m stylem dowolnym

Klaudia Leśniewska - I m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

                                  III m-ce na dystansie 50 m stylem dowolnym

Krystian Łyk -           I m-ce na dystansie 25 m stylem klasycznym

Agnieszka Urbanek - I m-ce na dystansie 25 m stylem grzbietowym

                                   III m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

Agnieszka Grocholska - II m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

                                   IV m-ce na dystansie 25 m stylem grzbietowym

Bartek Hyjek           IV m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

                                   IV m-ce na dystansie 50 m stylem dowolnym

Jakub Miklas             IV m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

                                   IV m-ce na dystansie 50 m stylem dowolnym

Łukasz Rafiński        IV m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym           

           Bardzo dziękuję za organizację zawodów i opiekę nad zawodnikami pp. Dorocie Firmowskiej, Aleksandrze Koteckiej, Grażynie Rosołowskiej, Barbarze Łyk, Anecie Jagłowskiej i Maciejowi Maciejewskiemu. Pani dyrektor za wytrwałość za wsparcie i dekoracje zawodników.

Krzysztof Nowaczyk

 

 

Zawody na Perle"

 

 

Kolejne zawody pływackie odbyły się 24. 05. 2017 r. na basenie Perła w Bydgoszczy. Była to już XI edycja mityngu pływackiego, w którym biorą udział bydgoskie placówki szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Jesteśmy dumni z naszych zawodników, a szczególnie z uczniów początkujących w arkanach pływackich, którzy podnosząc nieustannie swoje umiejętności, potrafili zademonstrować je na zawodach.

Oto ich sukcesy :

Krzysztof Kąkolewski   I m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

Jakub Miklas                 I m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

Irmina Kołcon               II m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym

Krystian Łyk                 II m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

Jakub Krakowski           II m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym

Sebastian Kubczyk         II m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym

Stanisław Brzyski         III m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym

Łukasz Ogorzałek         III m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym

Bartek Hyjek                 IV m-ce na dystansie 25 m stylem dowolnym

Oskar Chomski             IV m-ce na dystansie 25 m ze sprzętem pneumatycznym

Trener ekipy pływaków : Dorota Firmowska

Ścieżka powrotu