Sala Doświadczania Świata w SOSW nr 3

 

 

 

We wrześniu 2008 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy udostępniono dla uczniów szkoły, nauczania indywidualnego oraz wychowanków internatu nową salę terapeutyczną - Salę Doświadczania Świata.

Terapia SNOEZELEN jest holenderskim rozwiązaniem dla terapii polisensorycznej. Wywodzi się z pojęć: węszyć, obwąchiwać, drzemać, gapić się.

W terapii SNOEZELEN należy akceptować dziecko takim, jakim jest i nawet najprostsze możliwości zajmowania się czymś uznać za wartościowe i pozwalające mu inaczej żyć. W czasie terapii wytwarzamy właściwą atmosferę i przestrzegamy następujących zasad: nie stawiamy wymagań, nie wydajemy poleceń, zostawiamy dziecku możliwość wyboru.

Sala Doświadczania Świata ma nawiązywać do środowiska życia prenatalnego, stąd przebywanie w niej ma spełniać funkcje odprężające, a zarazem dostarczające wielu ważnych wrażeń za pomocą dotyku, dźwięku, koloru i światła. SNOEZELEN oddziałuje korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje a w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.

Główny cel terapii:

 • praca nad aktywacją percepcji

Szczegółowe cele terapii:

 • oswojenie z różnymi bodźcami,
 • likwidowanie zaburzeń sensorycznych,
 • osiąganie stanu relaksacji,
 • lepsze rozumienie otoczenia,
 • motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • pobudzanie aktywności,
 • rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej,
 • nabieranie świadomości istnienia,
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku.

 

 

Uczestnicy: uczniowie Nauczania Indywidualnego, wychowankowie internatu, uczniowie SOSW 3

Termin zajęć: wg ustalonego harmonogramu, po ustaleniu terminu z osobą prowadzącą.

 

W roku szkolnym 2017/2018 opiekę nad SALĄ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA sprawują: Mirosława Górska i Dorota Kurkiewicz.


 

Wyposażenie Sali Doświadczania Świata:

 • Projektor przestrzenny - wyświetla poruszający się obraz na ścianie lub suficie o szerokości do 1,5 m. Jest to urządzenie służące do wyświetlania obrazów lub efektów świetlnych na ścianie, poszczególnych elementach sali, a nawet na dziecku. Tarcze mają charakter uspokajający lub pobudzający. Rozwijają koncentrację wzroku, spostrzegawczość, pobudzają pamięć wzrokową. Gra świateł na ścianie czy suficie daje poczucie odprężenia, jak też rozbudza ciekawość i co za tym idzie, zachęca do działania.
 • Kolumna bulgocząca - to rura akrylowa wypełniona wodą, w której widać wędrujące do góry pęcherzyki powietrza zmieniające się w kolorowym świetle. Dotykając kolumnę odczuwa się wibrację i drgania. Panel sterujący zaś pozwala wpłynąć na kolor podświetlenia bąbelków powietrza. Kostka interaktywna współdziała z kolumną, odpowiednio skierowana powoduje zmianę koloru podświetlenia wody w kolumnie bulgoczącej.
 • Wiązka  światłowodów - warkocz przewodów światłowodowych zmieniających barwę po podłączeniu generatora do prądu. Zmieniające się kolory stymulują uwagę dziecka i wprowadzają tajemniczy nastrój.
 • Kula lustrzana + reflektor z tarczą kolorów - odpowiednio podświetlona reflektorem z kolorową tarczą daje ciekawe efekty świetlne. Obracanie się kuli wywołuje powstanie setek punkcików świetlnych, które powoli przesuwają się poprzez sufit, ściany i podłogę, stale zmieniając kolor. Efekt lustrzanej kuli wywołany jest poprzez wiązkę światła z małego reflektora, która trafia na setki małych lusterek przytwierdzonych do kuli. Efekt poruszania się światła mobilizuje dzieci do aktywności wzrokowej. W terapii wykorzystywana jest do rozwijania percepcji wzrokowej.
 • Radiomagnetofon z CD + muzyka relaksacyjna - płyty CD z muzyką relaksacyjną (symfonie natury). Intrygujące dźwięki jakie są wydawane nastrajają do medytacji i działają odprężająco. Do wyboru różne rodzaje m.in. ptaki, , morze, las.
 • Suchy basen z piłkami - przeznaczony do rehabilitacji i relaksacji. Dostarcza maksimum bodźców dotykowych – rozluźnia mięśnie, stymuluje czucie całego ciała, poszczególnych jego części (po-przez masaż piłeczkami).Usprawnia motorykę małą oraz dużą, kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową. Daje poczucie sprawstwa gdyż najmniejszy ruch powoduje przesuwanie się piłeczek oraz ich szelest a to z kolei zachęca do zabawy. Oprócz tego dostarcza bodźców wzrokowych (kolor) i słuchowych (szum przemieszczających się piłeczek).
 • Materac z granulatem - jest miękki i całkowicie matowy. Pod wpływem nacisku ludzkiego ciała kulki wypierają się nawzajem dostosowując się do pozycji użytkownika. Daje niesamowity efekt relaksu  i odprężenia.
 • Materac - materac składany dwuczęściowy z twardej pianki poliuretanowej pokryty tkaniną powlekaną. Służy do wygodnego ułożenia osób przebywających na zajęciach, wykonywania zadań w niskiej pozycji ciała.
 • Poducha - wykorzystywane do wygodnego ułożenia osób przebywających na zajęciach. Dają poczucie komfortu i pełnego relaksu. Doskonale układają się do ciała.
 • Kostki comprimo - pozwalają na ćwiczenie dozowania siły nacisku, wrażliwości na głębokość i koncentrację. Poszczególne pary klocków wykonane zostały z pianki o różnej gęstości. Każdy klocek jest starannie obszyty materiałem, który od spodu posiada gumowanie (nie ślizga się na parkiecie). Zadaniem dziecka jest poszukać par klocków wykonanych z tego samego materiału. Ćwiczenie można wykonać zarówno rękoma, jak i stopami. Element samokontroli (różne kolory zamków błyskawicznych) pozwala na samodzielną pracę dziecka i sprawdzenie poprawności zadania.
 • Trampolina - absolutnie stabilna trampolina ustawiona na 6 antypoślizgowych nóżkach. Pod nylonowym wytrzymałym pokryciem znajdują się 32 mocne sprężyny zapewniające równomierne rozłożenie nacisku. Brzeg trampoliny zabezpieczony jest wytrzymałym materiałem.
 • Zestaw świetlno - dźwiękowy jest urządzeniem składającym się z chodnika świetlnego i tablicy grającej. Przemieszczanie się (skakanie lub chodzenie) po kolorowych, kwadratowych polach powoduje ich podświetlenie oraz wydobywanie  się dźwięków  z głośników znajdujących się w tablicy. Naciśnięcie na przyciski umieszczone na tablicy pozwala wydobyć dźwięki i podświetlić pola kolorów znajdujące się na niej. Urządzenie to posiada wiele funkcji użytkowych - łączy w sobie możliwość wpływania na zmysły wzroku, słuchu i dotyku.
 • Panel dotykowy to tablica składająca się z elementów o różnorodnej fakturze. Przystosowana jest do rozwijania i stymulowania zmysłu dotyku.
 • Panel muzyczny to tablica składająca się z różnych instrumentów muzycznych. Przystosowana jest do rozwijania i stymulowania zmysłu słuchu, dotyku i wzroku.
 • Tablica lustrzana z wężami UV wykorzystywana jest jako urządzenie uspokajające oraz skupiające uwagę na wyeksponowanych przedmiotach z własnym odbiciem w tle. Lustro wykonane jest z tzw. szkła bezpiecznego - nie tłucze się. Wyposażona jest w lampę UV oraz węże. Przedmioty reagujące na światło UV, widoczne w ciemnościach zapewniają duży kontrast widzialnych bodźców. Poprzez tego typu ćwiczenia można realizować wszystkie etapy rozwoju wzroku: fiksacja- czyli skupianie wzroku; skokowość - zdolność do poruszania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami; rotacja - zdolność do poruszania oczami we wszystkich kierunkach.
 • Magiczne akwarium jest imitacją wodnego akwarium. Elementy znajdujące się w magicznym akwarium są widziane trójwymiarowo, sprawiają wrażenie ruchu. Jego celem jest uspokojenie, relaks oraz koncentracja uwagi.
 • Magiczna kula – W szklanej kuli z dużą częstotliwością trzaskają pioruny - iskry plazmowe. Urządzenie wytwarza fascynujący efekt wyładowań elektrycznych w zamkniętej szklanej sferze. Zjawisko jest całkowicie bezpieczne i można przez dotykanie szklanej sfery wpływać na odchylenie i kompensację wyładowań. Lampa plazmowa sterowana jest przez jej bezpośrednie dotknięcie. Łączy w sobie możliwość wpływania na zmysły wzroku, słuchu i dotyku.
 • Przybory do manipulacji – klocki, wieża, ślimak przestrzenny - rozwijają wyobraźnię przestrzenną i precyzję dziecka,  uczą poznawać kolory i kształty.

Informacje dodatkowe dotyczące zajęć w Sali Doświadczania Świata:

Na zajęcia  w sali uczeń proszony jest o przyniesienie wygodnego stroju sportowego oraz obuwia zmiennego. Nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązuje regulamin pracowni:

 1. Sala Doświadczania Świata  jest miejscem przeznaczonym do zajęć stymulacji polisensorycznej i relaksacji.
 2. Z Sali korzystać mogą wszyscy wychowankowie ośrodka pod opieką pedagogicznych pracowników OSW.
 3. Wyposażenie Sali jest dobrem społecznym, nad którym opiekę sprawuje przebywający w niej nauczyciel (odpowiada za jego stan techniczny, utrzymanie czystości).
 4. Opiekun korzystający z Sali zobowiązany jest do wpisania się do dziennika zajęć.
 5. Z sali może korzystać maksymalnie 2 wychowanków i 2 opiekunów.
 6. Uczniowie mogą przebywać  w Sali wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 7. Nauczyciel przystępując do zajęć w Sali Doświadczania Świata powinien upewnić się, że sala i znajdujące się w niej wyposażenie nie są uszkodzone.
 8. Jeżeli sala, stan sprzętów i urządzeń nie spełnia warunków bezpieczeństwa lub są uszkodzone nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi OSW celem ich niezwłocznego usunięcia lub naprawy.
 9. Wstęp do Sali możliwy jest po zmianie obuwia.
 10. Do Sali zabrania się wnoszenia pokarmów, napojów, przedmiotów i substancji, które mogą uszkodzić lub zniszczyć wyposażenie.
 11. Po skończonych zajęciach nauczyciel ma obowiązek:
 • Zapisać się w specjalnie przeznaczonym do tego dzienniku zajęć,
 • Sprawdzić stan znajdujących się sprzętów i zapisać ewentualne uszkodzenia,
 • Upewnić się, że wszystko znajdujące się na swoim miejscu,
 • Odłączyć wszystkie urządzenia od prądu,
 • Przewietrzyć salę
 1. Wypożyczanie płyt, książek, instrukcji znajdujących się w Sali należy odnotować w specjalnym zeszycie.
 2. Znajdujące się w Sali sprzęty i urządzenia należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

ZABRANIA SIĘ:

 • Uderzania przedmiotami w lustra, kolumny bulgoczące, lampy,
 • Szarpania światłowodów, rur i innych wystających elementów,
 • Pozostawiania w Sali ucznia bez opieki.

Ścieżka powrotu