Numer konta bankowego SOSW nr 3

 

Od 3 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego dotycząca wpłat za wyżywienie, opłat za internat, darowizny i inne.

 

 

Aktualny numer konta bankowego to:

Bank Pekao SA

72 1240 6452 1111 0010 4797 5928

 

 

Przekazując swoje pieniądze w formie darowizny, mogą Państwo wskazać na jaką działalność prowadzoną w naszym Ośrodku mają one być przeznaczone.

 

Wszystkie darowizny zostaną rozliczone - zarówno od strony formalnej jak i w formie relacji z wydarzeń, na które darowizny zostały przekazane.

Ścieżka powrotu