Kółko dziennikarskie "PLOTKA OdŚRODKA"

Spis podstron:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne Kółko Dziennikarskie działa w naszej szkole od września 2015 r. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy. Głównym celem kółka jest tworzenie gazetki " Plotka ODŚRODKA" oraz " Ośrodkowego Expressu - Tele" w których to prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, wywiady, wiersze, rebusy . Podczas spotkań młodzież doskonali umiejętności komunikacyjne, a także uczy się posługiwania komputerem.

Dlaczego warto zostać szkolnym dziennikarzem?

Gazetka szkolna uczy:

- samodzielności;
- kreatywności;
- odpowiedzialności za słowo;
- umiejętności stawiania trafnych pytań;
- słuchania innych;
- krytycznego myślenia;
- dialogu, wymiany myśli;
- samodzielnego zdobywania wiadomości;
- pracy w grupie;
- twórczego rozwiązywania problemów;
- posługiwania się technologią informacyjną.

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny: Rafał Gwizdała
Dziennikarze : N.Rutkowska, W.Hausz, J.Stefaniak, A.Urbanek, S. Flig, A.Górniak
Opiekunowie koła dziennikarskiego: Hanna Gront-Grela, Kinga Pocztół

Wrzesień 2015

Witamy wszystkich czytelników po gorącej przerwie wakacyjnej!
Z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016 życzymy wszystkim uczniom, aby najbliższe 10 miesięcy było dla Was fascynującą podróżą, podczas której zdobywać będziecie wiedzę, nowe umiejętności, spotykać wspaniałych przyjaciół, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania oraz odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.
Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom Ośrodka życzymy ciekawych, oryginalnych pomysłów oraz owocnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.
Rodzicom zaś życzymy miłej współpracy z dyrekcją i całym gronem pedagogicznym oraz wiele pociechy ze swych dzieci.

"Kółko dziennikarskie bierze udział w edukacyjnym projekcie Junior Media"
                                                                                                                                                     

Zapraszamy do czytania! Redakcja

Ścieżka powrotu