Pracownie i gabinety specjalistyczne - spis i numery sal

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 dysponuje następującymi pracowniami i gabinetami specjalistycznymi:

 

PRACOWNIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZKOLE:

 

1. Gabinet logopedyczny – sala nr 1 (szkoła)

Opiekę sprawuje:  p. B. Łukanowska

 

2. Gabinet muzyczny – sala nr 2 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. M. Lubiszewska

 

3. Klasopracownia  dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym – sala nr 3 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. J. Wierzbińska, p. A. Bonisławska

 

4. Klasopracownia dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym – sala nr 4 (szkoła)

Opiekę sprawuje: p. I. Pawłowska i P. Małysz

 

5. Pracownia edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrowanego – sala nr 5 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. I. Gzella, p. M. Nowicka

 

6. Pracownie gospodarstwa domowego – sala nr 14 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. M. Duczmal, p. M. Bukowska

 

7.  Pracownia plastyczna – sala nr 15 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. M. Lewandowska, p. G. Czyżewska

 

8. Biblioteka szkolna – sala nr 16 (szkoła)

Opiekę sprawuje: p. T. Rybski

 

9. Świetlica szkolna – sala nr 17 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. E. Janicka, A. Warczak

 

10. Sala gimnastyczna - sala nr 19 (szkoła)

Opiekę sprawują: nauczyciele wychowania fizycznego

 

11.   Pracownia stolarska i ogrodnicza – sala nr 20 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. T. Czechowski, p. O. Cielecka

 

12.   Pracownia humanistyczna – sala nr 24 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. W. Lewandowski p. M. Szymborska

 

13.  Pracownia matematyczna – sala nr 25 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. B. Pomianowska, p. J. Kochański

 

14.  Pracownia introligatorska i prac biurowych – sala nr 26 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. M. Balcerek, p. P. Karpiński

 

15.  Pracownia biologiczno - chemiczno – geograficzna - sala nr 27 (szkoła)

Opiekę sprawują: p. I. Pawłowska, p. K. Trzebiatowska

 

16.   Pracownia klas małolicznych - sala nr 28 (szkoła)

Opiekę sprawuje: p. A. Szews i p. A. Jagłowska

 

17.   Pracownia rewalidacji indywidualnej - sala 30 (szkoła)

Opiekę sprawuje: 

 

PRACOWNIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W INTERNACIE:

 

18. Pracownia szycia – sala nr 52 (internat – dół)

Opiekę sprawują: p. G. Rosołowska, p. E. Nowak

 

19. Klasopracownia dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym - sala nr 53 (internat – góra)

Opiekę sprawuje: p.

 

20. Pracownia gospodarstwa domowego – sala nr 54 (internat – piwnica)

Opiekę sprawuje:

 

21. Pracownia rewalidacji indywidualnej – sala nr 55 (internat – dół)

Opiekę sprawuje: p. G. Chwil

 

22. Siłownia – sala nr 57 (internat – piwnica)

Opiekę sprawują: nauczyciele wychowania fizycznego

 

23. Klasopracownia - pracownia dekoracyjna – sala nr 60 (internat – góra)

Opiekę sprawuje: p. H. Tatera

 

24. Klasopracownia DIADA – sala 61 (internat -góra)

Opiekę sprawują: p. B. Prokopiak, M.Maśliński

 

25. Klasopracownia DIADA – sala 62 (internat - dół)

Opiekę sprawuje: p. B. Cholewczyńska, p. M. Szymborska 

 

26. Gabinet logopedyczny – sala nr 63 (internat - dół)

Opiekę sprawują: p. M. Radzikowska, p. Z. Rytlewski

 

27. Gabinet Integracji Sensorycznej – sala nr 64 (internat - dół)

Opiekę sprawuje: p. E. Kapela

 

28. Klasopracownia – sala nr 65 (internat - góra)

Opiekę sprawuje: p. H. Gront - Grela

 

29. Klasopracownia – sala nr 67 (internat - góra)

Opiekę sprawuje: p.

 

30. Gabinet choreoterapii – sala nr 77

Opiekę sprawuje:

 

 

Ścieżka powrotu